Pravidelná údržba akvária


Tvrdí se, že akvaristika je na čas velice nenáročný koníček. To je sice pravda, ale nedá se říct, že by zabírala méně času než jiná chovaná zvířata, která nevyžadují stálou pozornost, jako jsou například křečci, pavouci, hadi, ptáci, želvy apod. Samozřejmě velice také záleží, na jaké úrovni se chcete danému koníčku věnovat.
Pojďme se teď podívat, co všechno by se mělo dělat při důsledné a nezanedbané péči o akvárium.


Obsah stránky :

Úvod

Ještě si vzpomínám na moje úplně první akvárium, které jsem měl někdy ve třetí třídě ZŠ. Od kamaráda jsem tehdy dostal 3 neonky ve skleničce od přesnídávky a trochu Jávského mechu s několika okružáky. Založení akvária, teda jestli se tomu tak dá říkat, vypadalo ve stylu :
5-ti litrová koule, na dno nasypat trochu písku z pískoviště, napustit vodu z vodovodu a obsah skleničky vylít do "akvária".
Věřte nebo ne, ale neonky to přežili. A co víc - v tomto prostředí přežili poměrně dlouhou dobu (již si nepamatuji...půl roku, rok, více?), přestože technika v akváriu nebyla žádná a údržba probíhala možná jednou za měsíc (i déle) ve stejném stylu jako zařízení tohoto mini akvária, tedy : vylití rybek do nějaké nádoby s vodou, vylití vody z koule, propláchnutí písku, napuštění čerstvé, respektive surové vody, vpuštění ryb zpět.
Navíc jsem si jist, že ryby museli být v tak malém prostoru překrmovány a kromě nich tam žilo katastrofální množství okružáků (tedy málo kyslíku, hodně co2, žádné proudění vody).
Vše skončilo nakonec nákupem jedné malé skaláry, která v tomto prostředí nepřežila jedinou noc a v důsledku jejího úhynu a znečištění vody (asi jejím začínajícím rozkladem) uhynuly i neonky.

Tolik tedy o tom, jak se to nemá dělat. Ve zbytku článku se pokusím popsat podrobný postup, jak se o akvárium správně starat a čemu se vyvarovat.
zpět na obsah

Denní údržba

Neděste se, že se budete muset o akvárium starat každý den - nic to není. Jde jen o to, abyste se každý den letmo podívali na akvárko, zkontrolovali teplotu (jestli není nějaký problém), při krmení si prohlédli ryby, zda nejeví známky neobvyklého chování, nemoci nebo úrazu a zároveň se podívali po akváriu, jestli nenajdete nějaké ryby uhynulé. Pokud se jedná a malé ryby, obvykle si s ní šneci, sumci, krevetky apod. poradí velice rychle a se štěstím najdete zbytky. V případě větší ryby se ale zbytky začnou rozkládat a dojde k znečištění vody - v případě velkého akvária se příliš nestane, ale u malého akvária to může mít fatální následky. Kromě toho více uhynulých ryb najednou jasně signalizuje, že je něco v nepořádku - nemoc, parametry vody, teplota, co2, kyslík...
Tolik k nutné denní údržbě - samozřejmě akváriu můžete věnovat mnohem více času, při pozorování ryb a dění uvnitř.

Jako bonus k této údržbě uvedu činnosti, které jsou vhodná jen pro některá akvária. Pokud si zakládáte na pěstování rostlin, neměli byste opomenout přihnojení (v případě PMDD můžete denně) nějakým přípravkem pro akvarijní rostliny. V případě přihnojování oxidu uhličitého (co2) pomocí tlakové láhve byste neměli zapomenout zkontrolovat správnou funkci a pomocí dlouhodobého testu na měření co2 si ověřit, že je jeho množství v pořádku. Jestliže dávkujete co2 denně jiným způsobem, měli byste také ověřit správnou funkci, případně doplnit co2 do zásobníku.
zpět na obsah

Výměna vody - proč?

Proč je důležitá pravidelná výměna části vody v akváriu? Postupem času se v akváriu začne hromadit detrit (odpadní produkty ryb), nespotřebované krmivo, začnou uhnívat listy rostlin, hynou nějací živočichové (ať již malí nebo velcí) a to vše se částečně rozpouští ve vodě. Zaběhnutý, správně fungující filtr Vám samozřejmě v mnohém pomůže a velké množství mechanických nečistot, i organického odpadu je schopen zachytit. Zároveň přeměňuje jedovaté sloučeniny dusíku na méně jedovaté (amoniak --> dusitany --> dusičnany). Tento proces se děje za pomoci nitrifikačních bakteríí, které se postupem času ve filtru usadí (nejen ve filtru, ale i v akváriu). V konečném důsledku ale zůstává mnoho sloučenin rozpuštěných ve vodě a je nutné jejich koncentraci snížit. To umí částečně rostliny, které některé anorganické látky zpracují za pomoci oxidu uhličitého a světla (samozřejmě fotosyntéza). Zbytek je ale nutné z vody odstranit její pravidelnou výměnou. Další způsob (u domácích akvárií nepoužívaný pro svoji náročnost) je použití denitrifikačního filtru, který rozkládá anorganické látky na plyny, které unikají z vody ven. Tento proces se používá obvykle pro velká nebo mořská akvária, kde představuje výměna vody problém. U menších akvárií se vyplatí vodu jednoduše vyměnit.
Protože se obvykle během výměny vody odkaluje dno (viz níže), odstraní se zároveň spoustu nečistot ze dna, které by se časem ve vodě rozpustily.
zpět na obsah

Výměna vody - jak často?

To je relativní. Platí, že čím menší akvárium, tím více je náročné na údržbu a tím častěji je nutné údržbu provádět. Dalším faktorem, který ovlivňuje frekvenci výměny vody je zatížení akvária živočichy a krmením.
U malého nepřerybněného akvária (do 50-ti litrů) je vhodné provádět částečnou výměnu vody jednou týdně. U větších akvárií, kolem 200 litrů, stačí část vody měnit jednou za dva týdny (nebo i déle). Každé akvárium má svůj individuální rytmus a záleží na jeho velikosti, osazení rybami (množství, velikost), způsobem krmení (nepřekrmování, krmení potravou, která nekalí vodu), rostlinami apod. Pokud je akvárium hustě osázené rostlinami, je schopné se s dusíkatými sloučeninami vypořádat mnohem lépe, než akvárium bez rostlin.
Sami jistě přijdete na potřebný rytmus údržby akvária podle množství všemožných zbytků na dně (detrit, potrava, uhnilé listy rostlin...) a růstu řas způsobeného právě nadbytkem látek ve vodě.
zpět na obsah

Výměna vody - jak na to?

Chcete-li vědět, jak Vašemu akváriu vyhovuje vámi zvolená frekvence výměny vody, můžete si před zásahem do akvária změřit parametry vody (pH, NO3, celkovou a uhličitanovou tvrdost, z toho se můžete dozvědět i obsah co2 ve vodě). Po výměně vody se hodnoty samozřejmě trochu změní.
A teď již k samotné proceduře výměny vody a odkalení :
Ze všeho nejdříve, než dáte ruce do vody, doporučuji vynadat ze zásuvek veškerá elektrotechnická zařízení - topení, filtr, světlo. Topení je obzvláš't důležité vypnout, protože pokud se v průbehu výměny vody dostane nad hladinu a začne topit, praskne jeho krycí sklo a rázem se do vody dostane síťové napětí.
Pro malé akvárium budete potřebovat kyblík a hadici s odkalovacím zvonem. U většího akvária (objem nad 100 litrů) je neustálé běhání s kýblem vody poměrně nepříjemné, takže doporučuji přidělat odkalovačku na hadici a vyvést do odpadu (do vany - je nejníž, což je důležité kvůli samospádu). Hadici s odkalovačkou na konci strčíte do akvária a ted máte několik způsobů, jak do ní dostat vodu, která později sama poteče. Pokud tedy máte koupenou kvalitní odkalovačku, možná má nějaký balónek na nasátí vody - v takovém případě máte vyhráno. Jestliže máte dostatečně veliký odkalovací zvon, stačí do něho nabrat vodu, ucpat prstem druhý konec a na několikrát nechat natéct vodu do hadice. A nakonec, jestli máte malý odkalovací zvon, nezbyde Vám nic jiného, než nasát do hadice vodu ústy...nebojte, neotrávíte se (ale radji ji nepijte :).
Voda vám tedy teče do kyblíku nebo do odpadu a vy můžete začít šťourat odkalovacím zvonem ve dně. Zbytečně neviřte vodu a dejte si na odkalení dna záležet. Při tom samozřejmě dávejte pozor na ryby a chovejte se dostatečně šetrně k rostlinám. Jestliže máte dno hustě zarostlé rostlinami, tento způsob odkalování pro Vás není příliš vhodný, protože se s odkalovacím zvonem dostanete jen na volná místa dna. V tomto případě je lepší sundat z hadice odkalovací zvon a pouze hadicí odsávat vodu těsně u dna. Zároveň je nutné druhou rukou (stejnou rukou to neumím, chce to cvik :) prohrabovat opatrně dno, čímž zvíříte velké množství detritu, který odsajete. Vypadá to jednoduše, ale mnohem raději a účiněji se mi odkaluje s větší odkalovačkou.
Když už pořád opakuji odkalovačka, odkalovací zvon, neodpustím si k tomu ještě několik poznámek...na velikosti záleží. S malou odkalovačkou nemáte šanci odkalit veliké akvárium, protože proud vody v tenké hadici nemá potřebnou sílu, aby strhl ssebou nepořádek nebo naopak, pokud má dostatečnou sílu, odkalovací zvon je příliš malý a bude Vám neustále nasávat do hadice kamínky ze dna. Stejně tak je nevhodné odkalovat s velkou odkalovačkou malé akvárium - dno pročistíte bezvadně, ale všechnu vodu vypustíte dřív, než vůbec začnete. Proto je vhodné mít pro takové akvárium menší odkalovačku, která Vám poskytne dostatek času na důkladné odkalení.
Vody by se nemělo vyměňovat více než 1/2 najednou - za ideální považuji tak 1/3 objemu akvária.
zpět na obsah

Voda

Máme odkaleno, teď dolít novou vodu. Teoreticky byste měli do akvária dopustit odstátou, odplyněnou vodu o stejné teplotě, jaká je v akváriu. Prakticky to u většiny sladkovodních akvárií není zase tak nutné a hodně lidí to nedělá (včetně mě). Surová voda Jestliže měníte 1/3 vodu, čerstvá, surová voda se s původní dostatečně naředí a rybám to nevadí (možná, jsou vyjímky). Pozor pouze na změnu teploty. Sám dopouštím pomocí hadice vlažnou vodu přímo z vodovodu. Odebíráte-li teplou vodu zvlášť (paneláky, bytovky apod.), používejte do akvária raději pouze studenou. Nemám to ověřené, ale prý se do teplé vody přidává nějaká látka zamezující zvýšené oxidaci trubek.
Potřebujete-li dostat do akvária měkkou vodu, nezbyde Vám nic jiného než se podívat po nějakých přírodních zdrojích - pitných lesních studánkách apod. Pozor na průmyslově nebo zemědělsky znečištěné (toxické látky, těžké kovy, hnojiva, splašky) vodní zdroje. Máte-li doma studnu, předem si nechte udělat rozbor vody, zda je vhodná. Já jsem si doma u studniční vody změřil pouze obyčejnými akvarijními testy NO3, celkovou a uhličitanovou tvrdost a hned bylo jasné, že je lepší používat vodovodní vodu. Další možností je ještě používání dešťové vody nebo sněhu. Ve městě to považuji za nevhodné, jedině, že by pršelo velice dlouho a vzduch se dostatečně pročistil. Dál od civilizace by to bylo možné opět po rozumném pročištění vzduchu dostatečně dlouhým deštěm nebo mrazem a sněhěm, ale osobně s tím zkušenosti nemám.
Ač to možná nevypadá důležitě, není vhodné vodu nalít do akvária způsobem, kdy rozvíříte velké množství neodsátého detritu. Především organické zbytky, které se tak do vody dostanou se stanou výživnou bombou pro raketový růst nejméně příjemných řas - ruduch. Je tedy ve Vašem zájmu během celé procedury rozvířit co možná nejméně nepořádku povalujícího se na dně akvária.
zpět na obsah

Řasy

Ať již chcete nebo ne, postupem času Vám začnou v akváriu růst řasy a pokud jim vytvoříte dobré podmínky pro růst, nejenže začnou růst, ale doslova Vám zamoří celé akvárium. Více informací o řasách, včetně mých zkušeností, jak si s nimi alespoň částečně poradit si můžete přečíst v článku Řasy v akváriu.V této části si popíšeme, jak je nejsnáze dostat z akvária ven v rámci pravidelné údržby.
Zelená přisedlá řasa na skle Slabé nánosy řas ze skel akvária se nejsnáze odstraní magnetickou stěrkou. Při nákupu si vyberte stěrku s dostatečně velikou plochou a silou na tloušťku skla. Práce s ní je velice pohodlná a menší množství zelených přisedlých, zelených štětičkových nebo hnědých řas s ní můžete z bočních stěn odstraňovat kdy si vzpomenete. Pokud je sklo natolik zanesené, že magnetická stěrka nestačí, je na řadě škrabka se žiletkou. S její pomocí odstraníte ze skel velice snadno i tlusté nánosy zelených přisedlých řas nebo černé štětičkové (ruduchy). Tuto proceduru, pokud je skolo zanesené, provádím vždy před výměnou vody, abych alespoň část řas ze skel, plovoucích ve vodě, odsál se starou vodou. Další možností je použití houbičky na nádobí (nové a čisté!).
Zelená štětičková řasa na skle V každém případě buďte opatrní, ať zbytečně nepoškrábete sklo. Mě se to povedlo, naneštěstí nevím čím. Podezírám škrabku se žiletkou, ale je dost možné, že to poškrábala i houba na nádobí (obzvlášť, jestli jsem s ní zachytil nějaký kamínek). Z toho důvodu houbičku na nádobí vůbec nepoužívám a žiletku jen vyjímečně.
Sinice se dají nejsnáze odsát s vodou, u zelené vláknité řasy Vám nezbyde nic jiného, než ji vysbírat prsty, namotávat na špejli nebo zubní kartáček (nezkoušel jsem, rukou to jde dobře). Hustě rostoucí rostliny zanesené zelenou štětičkovou řasou se očistit téměř nedají a obvykle jsem jejich nejhůře zanesené části vyhazoval.
Zelená vláknitá řasa a ruducha, černá štětičková řasa Největším prevítem je černá štětičková řasa (ruducha), kterou nelze odstranit téměř vůbec. Ze skla se dá seškrábnout již zmíněnou žiletkou, z kamenů, kořenů a techniky ji lze odstranit pouze vyndáním předmětu z akvária a jejich důkladným vydrhnutím. Pokud se podmínky ve Vašem akváriu již stabilizovaly a řasa se aktivně nerozmáhá, na očištěných předmětech již příliš růst nebude. Pokud má dobré podmínky k růstu, zbytky řas na předmětech zase začnou růst. V takovém případě pomůže předměty očistit Savem a po pečlivém opláchnutí je můžete vrátit zpět. Jestliže jste ale růst řasy nezarazili, je jen otázkou času, kdy se tam objeví znovu.
Z rostlin přežijí několikaminutovou koupel v naředěném roztoku Sava pouze druhy s tuhými listy (Anubiasy, možná i jiné druhy). Po takovém drastickém zásahu ale dlouho trvá, než se rostlina vzpamatuje.
zpět na obsah

Rostliny

Uhnilé listy Pokud máte nádrž zarostlou akvarijními rostlinami, je potřeba (nejlépe v průběhu výměny vody) protrhat některé rychlerostoucí druhy, které již začínají utiskovat a především stínit menším a pomaleji rostoucím rostlinám. Pokud rostlinu nelze protrhat nebo ostříhat, je nutné ji přesadit na nějaké vhodnější místo (nebo naopak menší rostliny přesadit na místo světlejší). Zrovna tak je dobré usměrnit v růstu rychle se roztahující druhy jako jsou Vallisneria, Echinodorus tenellus, Lilaeopsis novae-zelande apod.
Pokud je Vám líto vyhazovat větší množství rostlin, můžete se pokusit je nabídnout v akvaristice nebo přátelům - akvaristům a vyměnit je za jiné zajímavé druhy. Jistě i oni mají nějaké přebytky.
zpět na obsah

Čištění filtru

Filtr ke své správné činnosti potřebuje také pravidelnou údržbu. Interval této údržby se liší podle funkce filtru od několika měsíců u velkých tzv. biologických filtrů až po dny u mechanických rychleprůtokových tzv. power filtrů. Pokud někdo používáte velké bilogické filtry, jistě máte dostatek zkušeností, než aby Vás tento článek nějak obohatil, takže se pojďme bavit o čištění běžných vnějších nebo vnitřních filtrech v domácích akváriích.
Pokud má filtr rychlý průtok a je zamýšlen jako mechanický, platí, že čím častěji ho budete čistit, tím lépe (minimálně jednou týdně). Takový filtr v sobě zachytí velké množství organického odpadu, který pokud nebude z filtru odstraněn, se začne brzy rozkládat a zbytečně zatěžovat vodu.
Naopak filtry s menším průtokem zachytí méně mechanických nečistot a jeho funkce kromě zachycování těchto nečistot v první části filtru je oxidace jedovatých sloučenin dusíku na rybám méně škodlivé. Bakterie, které se v pórech filtrační hmoty vytvoří potřebují neustálý přísun kyslíku a bez něho hynou. Také jsou náchylné na změny teploty (horká, studená) a samozřejmě jako jiné bakterie je zabíjí chlor. Proto by se filtrační náplně takových filtrů měli prát nejlépe v odpuštěné akvarijní vodě a ne vodě z vodovodu (už vůbec ne horké nebo dokonce nějakou chemií). Musím se přiznat, že ne vždy toto pravidlo dodržuji a občas filtr propláchnu pod vlažnou vodovodní vodou.
Filtrační pěny dnes používané ve filtrech se dají poměrně dobře propláchnout a pročistit (nepřehánějte to, ať nevyplavíte všechny užitečné bakterie), filtrační vata se dá propláchnout jen omezeně. Já ji párkrát properu v tekoucí vodě a po nějaké době, když už je příliš zanesená, ji nahradím novou.
Jestliže se Vám zdá průtok (vnějším) filtrem slabý, nezapoměňte vyčistit nasávací koš filtru, v krajním případě protáhněte hadice k filtru nějakou štětkou - možná se budete divit, jak jsou zanesené (jestliže máte hadice k filtru průhledné, čeká Vás toto čištění pravidelně, dokud hadice neobvážete a nezastíníte nějakou lepenkou nebo izolací).
Používáte-li vnitřní "molitanové" filtry (poháněné vzduchem nebo čerpadlem) a pokaždé, když ho vyndaváte z vody se z něj vyplaví oblak nečistot, zkuste ho dříve, než s ním začnete manipulovat na povrchu odsát hadicí nebo ho ve vodě navléct do igelitového pytlíku a až poté ho vyjmout.

Filtr zarostlý řasou Rotor elektrického vnitřního filtru Zanesená filtrační hmota

Filtr není vhodné čistit ve stejnou dobu, kdy odkalujete a měníte vodu v akváriu. V tu chvíli je dobře zaběhnutý filtr potřeba, aby pomohl s vyrovnáním podmínek v akváriu zpět k normálu. Vyčištěný filtr s propláchnutými filtračními náplněmi sám potřebuje čas, aby se opět plně zaběhl a doplnil kolonie nitrifikačních bakteríí, takže nemá dostatek prostředků k rychlému dorovnání biologické rovnováhy.

Jak už jsem se okrajově zmínil, filtr nesmíte v žádném případě nechávat delší dobu vypnutý. Hromadný uhyn nitrifikačních bakteríí může v malém akváriu narušit biologickou rovnováhu se všemi možnými důsledky. Takový úhyn nastane již několik desítek minut po vypnutí filtru - záleží na množství přístupného kyslíku ve vodě. Pokud například filtr vypínáte na noc, je to hrubá chyba - v takovém filtru se nitrifikační bakterie ani nevytvoří v dostatečném množství a filtr neplní svoji úplnou funkci.
Samotnému se mi již několikrát stalo, že jsem opakovaně zapomněl filtr vypnutý na několik hodin. Takový filtr je nutné před opětovným zapnutím propláchnout ve vodě a příště si dát pozor :) Když se mi to stalo asi 3-krát v průběhu 4 dní, rozhodl jsem se, že si udělám nějakou akustickou signalizaci vypnutí eletriky - ještě jsem ale nenarazil na vhodný plánek.
zpět na obsah

Ostatní

Mezi další drobnosti, kterými se nemusíte příliš zatěžovat, ale přesto si je neodpustím zmínit, je očištění krycích skel, případně zářivkových trubic. Usazeniny a vodní kámen může značně snížit intenzitu osvětlení, takže předtím, než se rozhodnete pro nákup nových zářivek, zkuste je nejprve očistit, stejně jako krycí sklo. Pokud je důkladně opláchnete v čisté vodě, můžete použít na odstranění vodního kamene méně agresivní domácí chemii, ocet nebo jinou slabou kyselinu.

Vodní kámen Je to sice maličkost, ale někdy se i prach musí utřít :) Plíseň na skle

Dále budete občas umývat přední stěnu akvária...to Vás ale jistě napadne samotné, až budete na rybičky koukat skrz mastné otisky prstů a zaschlých map od vody. Ať již použijete cokoliv, dejte pozor, aby se to nedostalo do vody (mě se osvědčila obyčejná Okena).
Ještě mě v neposlední řadě napadá třeba utírání prachu z osvětlovacího krytu apod.
zpět na obsah

Závěr

Občas se setkám s otázkou, zda je nutné po nějaké době akvárium zcela "rozebrat", vyčistit nebo vydezinfikovat a nově založit. Troufám si říct, že pokud nenarazíte na nepřekonatelnými problémy v podobě infekce, opakovaných hnilobných procesů ve dně nebo kontaminace akvária nějakou chemií, těžkými kovy apod., tento zcela zásadní zásah do akvária není nutný ani po několika letech provozu. Akvárium ale vyžaduje průběžnou údržbu. Naopak, tím, že se pustíte do úplné obnovy akvária a jeho následného nového založení, se postupně budete muset vypořádat se syndromy čerstvě založeného akvária (viz. článek Založení nového akvária).

Doufám, že jsem tímto článkem neodradil potenciální budoucí akvaristy - není na tom nic složitého a nic se nemá přehánět (zkušenější akvaristé Vám to jistě potvrdí). Ostatním snad článek přinesl něco užitečného a pomůže Vám v budoucnu vyvarovat se některých chyb, které třeba někdo z Vás dělá. Správnou a pravidelnou údržbou svého akvária jste na nejlepší cestě mít v budoucnu krásnou, rostlinami hustě zarostlou nádrž plnou spokojených a zdravých ryb, která Vás bude duševně obohacovat a uklidňovat v dnešním uspěchaném světě.
zpět na obsah

Odkazy na související stránky :
moje Akvárko - popis údržby akvária, hnojení.
Technika - podrobný popis techniky, včetně té, pro pravidelnou údržbu akvária
Článek vytvořen : 16.9.2005
Článek aktualizován : 5.12.2005