Finanční náklady na provoz akvária,
cenová kalkulace


Zamysleli jste se již někdy nad tím, kolik elektrické energie spotřebuje Váš koutek podvodního života? Já ano - obzvlášť, když jsem zvyšoval příkon osvětlení hned na dvojnásobek a již několikrát mě napadlo, jakou spotřebu má vlastně ten, či ten kus akvarijní techniky. Nedávno jsem si sedl a začal počítat... Jednotlivé výsledky mě nikterak nepřekvalipy, ale pokud vše posčítáte dohromady včetně různých drobností, možná Vás překvapí, kolik peněz "sežere" tento, na první pohled nenáročný, koníček. Výsledky po rozšíření o různé drobnosti a komentář, jsem se zde rozhodl zveřejnit, protože to jistě nezajímá jen mne (a ne každý nad tím bude chtít přemýšlet).


Obsah stránky :

Než začnete číst...

Výpočty povedu paralelně u každého odstavce pro dvě akvária. Jedno bude malé akvárium o objemu přibližně 30 litrů, druhé bude již větší akvárium s objemem 250 litrů (jestli nejste na stránkách poprvé, jistě víte, že obě akvária vlastním, takže pojedu podle reálných modelů). Aby bylo na první pohled jasné, který výsledek patří k jakému akváriu, budu je dále odlišovat barvou podle následující ukázky :

==> cena pro akvárium 30 litrů Akva 30l
==> cena pro akvárium 250 litrů Akva 250l

Ceny za vodu a elektřinu, podle kterých počítám výsledné náklady jsou přibližně ceny platné v tomto či minulém roce za energie včetně DPH (vytáhl jsem si je z vyúčtování).

Elektrická energie (1kWh)==>3,70 Kč
Voda (vodné + stočné) (1m3)==>43 Kč

Některé výpočty berte s rezervou a pouze jako orientační, protože je velice těžké určit jednotlivé náklady přesně.
zpět na obsah

Světlo, základ "zeleného" akvária

Protože ne každý chce pěstovat akvarijní rostliny, již zde se mohou výsledné hodnoty s vaším akváriem značně rozcházet. Někdo používá na osvětlení 250-ti litrového akvária 1 zářivku 36W (jen aby ryby neměly úplnou tmu), já, aby mi prosperovaly rostliny svítím v současné době 4*36 W, což dělá přibližně 0,58 W / litr vody.
Výpočet je podle základního vzorce W = P*t, kde W je celková spotřebovaná energie [Ws], P je příkon zařízení [W] a t je čas v [s].
Pro úplnost uvádím, že 1kWh = 1000 Wh = 3 600 000 Ws = 3 600 000 J. Tyto převody již nebudu dál v textu nijak exaktně rozepisovat.

Akva 30l
Předpoklad : příkon osvětlení 14W (1 úsporná žárovka), svítím 12h denně, celý rok
==> 227 Kč / rok W = 14*12h = 0,168kWh/den ==> 61,3kWh/rok

Akva 250l
Předpoklad : příkon osvětlení 4*36W (4 lineární zářivkové trubice), svítím 12h denně, celý rok
==> 2336 Kč / rok W = 4*36*12h = 1,73kWh/den ==> 631,5 kWh/rok

zpět na obsah

Teplo a ztráty

Abych řekl pravdu, změření elektrické energie, kterou spotřebuje akvarijní "topítko" mi dělá největší problém. V první řadě proto, že nevím, jak pokud možno nejpřesněji změřit dobu, kdy je topení sepnuté a v druhé řadě (a ne poslední) je vytápění akvária závislé na roční době. Zcela zásadní rozdíl pak může být u individuálních akvárií čtenářů, protože někdo má akvárium umístěné v místnosti s celoroční teplotou okolo 25-ti °C a někdo jiný může mít naopak akvárium v místnosti s průměrnou teplotou 21°C a protože chová africké Cichlidy, vytápí akvárium až na 32°C. Spotřebu energie ovlivní také noční či denní provoz, protože přes den je voda ohřívána také teplem ze světla - zářivek, takže doba sepnutí topení může být kratší, než v noci. Více než u jiných výpočtů se v tomto odstavci zaměřím pouze na moje akvárium - chyba (respektive odchylka) v porovnání s Vaším akváriem může být díky již zmíněným odlišnostem prostředí i typu ryb řádově až stovky procent (někdo netopí vůbec, jiný zase trojnásobně více).
Pokud se zarážíte, proč ve výpočtu uvažuji objem akvária 30 a 250 litrů namísto skutečného množství ohřívané vody, tedy zhruba 25 a 220 litrů, vězte, že je to úmyslné. V akváriu je vrstva dna, kamenů a vybavení, které zabírá zbývající objem a také se ohřívá na příslušnou teplotu vodou. Měrná tepelná kapacita je pro tyto materiály samozřejmě odlišná, ale to je jen jedna z mnoha nepřesností, kterých se při těchto kalkulacích dopouštím.

Akva 30l
Předpoklad : topení má příkon 50W, průměrná okolní teplota je 20-23°C předpokládám, že je sepnuté 30% doby, topím 9 měsíců v roce (v létě ne)
==> 468 Kč / rok W = 50*0,3*24h = 0,46kWh/den ==> 126,5 kWh/rok

Akva 250l
Předpoklad : topení má příkon 100W, průměrná okolní teplota je 20-23°C předpokládám, že je sepnuté 40% doby, topím 9 měsíců v roce (v létě ne). Nutno podotknout, že je tento výkon topítka značně poddimenzovaný a teplotu akvária se mi jen zřídka povede držet na požadovaných 25-ti °C.
==> 977 Kč / rok W = 100*0,4*24h = 0,96kWh/den ==> 264 kWh/rok

První ohřátí vody
Jen pro úplnost uvádím náklady na první ohřátí vody v akváriu - myšleno po jeho napuštění studenou vodou a zapnutí topení. Předpokládejmě ustálenou počáteční teplotu t1 = 18°C, konečnou teplotu t2 = 25°C. Platí vztah : Q = m*c*(t2-t1), kde Q j teplo [J], m je hmotnost a c je měrná tepelná kapacita (pro vodu přibližně 4200 J/(kg*°C). Výsledek tohoto výpočtu je jen pro ucelení náhledu na věc a v konečném součtu ho neuvažuji.

Akva 30l
==> 0,91 Kč (jednorázově) Q = 30*4200*(25-18) = 882kJ = 0,245 kWh

Akva 250l
==> 7.55 Kč (jednorázově) Q = 250*4200*(25-18) = 7,35MJ = 2,04 kWh
Pozn.: V případě vytápění akvária až na 32°C to bude přibližně 4,1kWh, tedy 15,2 Kč

Ztráty
Zpočátku jsem měl v úmyslu spočítat co nejpřesněji ztráty tepla u akvária - tedy především sálání tepla do okolního prostředí. Možná zkusit podrobněji rozebrat úbytek tepla vzniklý při odparu vody. Protože mohou být ale u každého akvária odlišné podmínky, výsledek tohoto výpočtu provedeného sebevíce přesněji by mohl být pro porovnání s jiným akváriem zcela nepoužitelný. V čem je tedy problém?
Akvárium předává teplo vzduchu v místnosti, který má abvykle nižší teplotu než voda v něm (letní horka jsou vyjímkou). Dal by se tedy spočítat prostup tepla nebo ztráty každé stěny akvária zvlášť, přičemž by se vzaly v úvahu i rozdílné izolační vlastnosti každé stěny, respektive dna a hladiny. Dno bývá většinou dobře odizolované polystyrenovou deskou, na které je akvárium posazené, stejně tak může být dobře odizolovaná i zadní stěna polystyrenovým pozadím. V úvahu jsem chtěl vzít i odpařování vody u hladiny, eventuelně příjem tepla akváriem od teplejšího vzduchu nad ním od zářivek nebo zdroje světla (jenže : někdo nemá akvárium kryté, jiní zase téměř neustále odvětrávají prostor akvarijního krytu ventilátorky, nezanedbatelné není ani proudění vzduchu v místnosti, eventuelně teplota stěny, u které akvárium stojí).
Sami vidíte, že něco spočítat přesně by nebylo možné bez podrobně zadaných předpokladů a podmínek, které ovšem jinde ani zdaleka nemusí platit. Proto se spokojím s tvrzením, že ztráty jsou tak veliké, jako je spotřeba elektrického vytápění nádrže (to přeci neustále udržuje stejnou teplotu, tedy komenzuje tepelné ztráty). Spotřebu el. topení jsme si již spočítali o odstavec výše.
zpět na obsah

Spotřeba filtru

Ačkoliv je filtr ve srovnání se světlem nebo topením akvária zařízení s malým příkonem, při nepřetržitém provozu, který je zde nezbytný, se náklady na provoz stanou nezanedbatelnou částkou, se kterou se již dá kalkulovat.

Akva 30l
Předpoklad : příkon 4W, zapnuto neustále
==> 130 Kč / rok W = 4*24h = 0,096kWh/den ==> 35,0 kWh/rok

Akva 250l
Předpoklad : příkon 10W, zapnuto neustále
==> 324 Kč / rok W = 10*24h = 0,24kWh/den ==> 87,6 kWh/rok

zpět na obsah

Výměna vody v akváriu

Zpočátku mě vůbec nenapadlo uvažovat i o cenách týkajících se výměny vody, ale pokud se chci pokusit nabídnout ucelené výpočty nákladů na provoz akvária, nutně musíme uvažovat i pravidelnou výměnu vody.

Akva 30l
Předpoklad : výměna vody průměrně 10l týdně
==> 22 Kč / rok 10 l * 52 týdnů = 520 litrů vody / rok

Akva 250l
Předpoklad : výměna vody průměrně 1/5 týdně, tedy 44 litrů z 220 každý týden (tentokrát uvažuji reálný objem vody v akváriu)
==> 98 Kč / rok 44 l * 52 týdnů = 2288 litrů vody / rok

zpět na obsah

Tolik tedy k energiím, které do akvária dodáváme a které jsou za daných podmínek přibližně dané a nelze je nijak zvlášť ovlivnit (pokud neplánujete pravidelnou černou hodinku a otužování rybiček, což by jim jistě neprospělo).
Dál bych chtěl v článku připomenout další investice spojené s provozem a údržbou akvária, jako je krmení ryb, dokupování některého technického příslušenství, opravy a výměna starých zářivkových trubic a podobné drobné náklady, které, když se ovšem posčítají, nemusí být vůbec zanedbatelné a nakonec mohou klidně převýšit náklady za energie.
Připomínám, že v následující části budu vycházet z vlastní zkušenosti a z mých nároků na akvárium. Někdo si může založit akvárium, koupit ryby a víc již neinvestovat a naopak,nadšenec, který si s akváriem neustále hraje a dolaďuje ho, může do "drobností" investovat tisíce.

Hnojiva akvarijních rostlin

Ti z Vás, kteří rostliny nepěstujete, můžete odstavec klidně přeskočit.
V opačném případě jistě utratíte nezanedbatelnou částku za hnojiva pro Vaše rostliny. Jako hnojiva počítám především přihnojování oxidem uhličitým (co2) a potom různé tekuté přípravky obsahující nezbytné anorganické látky pro svěží a bujný růst rostlin.
Budu počítat s kvašením co2 pomocí cukru a kvasnic a hnojením PMDD. Pokud máte tlakovou láhev na oxid uhličitý a přihnojujete komerčními hnojivy, poměr nákladů co2 versus chemická hnojiva bude asi opačný, ale náklady, si troufám říct, nebudou příliš odlišné. Tedy :
==> 360 Kč / rok CO2 : 1 kg cukru za 30 Kč vydrží 1 měsíc
==> 130 Kč / rok PMDD : 2 balení + poštovné
zpět na obsah

Krmení ryb

Je na každém, kolik peněz chce investovat do zdraví a kondice svých ryb. Někdo se může spokojit s tím, že ryby něčím nakrmí a že je má nebo naopak se pečlivě stará, aby měli pestrou stravu v podobě kvalitních krmiv, živé či mražené potravy, zeleniny. Zkusím opět vést dva paralelní odhady - pro lenocha, který se o ryby příliš nezajímá a potom druhého nadšence, který rybám rád spestří jídelníček (a v dalších odstavcích nejen jídelníček). Velikost akvária bude dejme tomu kolem 250-ti litrů, ačkoliv konkrétně v případě krmení jde spíše o velikost a počet ryb. Dodržování správných zásad krmení považuji za samozřejmost (nepřekrmovat).

Levnější varianta
==> 100 - 150 Kč / rok LON (Mix, Natur, Gran) nebo Dajana-pet ve větších baleních
Náročnější varianta
Sera vločky (80Kč), JBL granule(150Kč), 2 balíčky mražených živočichů (45Kč),==> 435 Kč / rok
tablety (100Kč), rostlinné vločky (60Kč)

zpět na obsah

Výměna zářivek

Dříve se doporučovalo vyměňovat zářivky jednou za 6 měsíců. Dnes, s nástupem nových technologií, je životnost zářivek výrazně delší a i pokles svítivosti bývá menší - obvykle je garantovám v %. Výměnu zářivek bych tedy považoval za rozumnou jednou za 12 - 18 měsíců (záleží na výrobci a na kvalitě daného typu trubice).
Uvažuji-li tedy 250-ti litrové akvárium (můj případ), zářivky (obyčejné lineární trubice) 4*36W, pořizovací cena 130 Kč (průměr - neberu extrémy, jako jsou trubice za 60 Kč nebo speciální akvaristické (se slabým výkonem) za 300 i více Kč), výměna 1-krát za rok : ==> 520 Kč / rok

zpět na obsah

Drobné příslušenství (Co se nevešlo)

Co si představit pod pojmem drobné příslušenství? Nic co byste neznali. Mám na mysli například prasklý teploměr za (40Kč), filtrační vatu do externího filtru (100Kč), biomolitan na sací koš filtru (100Kč), nějaký test parametrů vody (80 Kč), léčiva apod. Jak sami vidíte, do této skupiny investic lze zařadit téměř cokoliv, včetně zatím nezmíněného nákupu nových ryb, nových rostlin, rozbitého akvarijního topení, nebo silikonového lepidla. Stejně tak by se sem daly zařadit náklady na výrobu nového akvarijního pozadí nebo výrobu nového akvarijního krytu. Sami vidíte, že výsledná částka jen za zmíněné "drobnosti" se může pohybovat od nuly až do tisíců.
Budu zde počítat částku 500 Kč / rok - někdo se do ní možná vejde a ostatní si musí sami přičíst částku podle vlastních finančních nároků. ==> 500 Kč / rok

zpět na obsah

Shrnutí vypočítaných nákladů

Přibližné náklady na provoz akvária (pouze cena za energie)

Akvárium 30 l Akvárium 250 l
Světlo : 227 Kč 2336 Kč
Topení : 468 Kč 977 Kč
Filtr : 130 Kč 324 Kč
Voda : 22 Kč 98 Kč

847 Kč 3735 Kč

Jak jsem již mnohokrát opakoval, výsledky berte pouze jako orientační hodnoty.

Celkové náklady na provoz akvária 250 litrů
Tentokrát budu brát v úvahu opravdu všechny částky, které jsem zde zmiňoval.

Dražší varianta Levnější varianta
Energie : 3735 Kč 3735 - 1752 - 977 Kč
Hnojivo : 490 Kč 0 Kč
Krmení : 435 Kč 150 Kč
Výměna zářivek : 520 Kč 70 Kč
Příslušenství : 500 Kč 500 Kč

5680 Kč 1726 Kč

Připomínám, že se jedná o orientační hodnoty. Malý komentář si snad zaslouží "Levnější varianta", aneb jak jsem na ni přišel :
Z energií jsem odečetl cenu za topení (v místnosti je celoročně dostatečná teplota) a cenu za svícení třemi zářivkovými trubicemi (3*36W) - svítíme tedy jen jednou. Protože se při takovém světle nedá hovořit o pěstování rostlin, odpadá také jejich hnojení. Pokud svítím jednou trubicí, ušetřím za výměnu ostatních trubic, kupuji levnější. Příslušenství nechávám, ačkoliv i to by mohlo být v extrémním případě sníženo (v praxi bych tuto částku spíš navýšil).

Doufám, že jste se v článku moc neztráceli a obdivuji Vás, že jste ho dočetli až sem :). Máte-li poznámky nebo otázky, dejte se do diskuze - jsem samozřejmě otevřen i objektivní kritice.
zpět na obsah

Článek vytvořen : 6.11.2005